Vuoden vaihtuessa – kiitos kumppaneillemme vuodesta 2018

”Kansantaloustiede on ainoa tieteen laji, jossa samaan kysymykseen
saadaan joka vuosi eri vastaus.”

Tiedämmekö mitä tapahtuu vuonna 2019? Tiedämmepä hyvinkin. Itse asiassa tiedämme varsin paljon. Mutta välitämmekö siitä mitä tapahtuu tai ei tapahdu. Onko tiedolla merkitystä käyttäytymiseemme?

Tulevaisuus on aina epävarmaa. Silti emme voi toimia ilman suunnitelmia. Osa tulevaisuuden tapahtumista on tiedossa olevaa, osa arvattavissa olevaa ja monet asiat lopulta täysin odottamattomia. Sopeutumiskykymme lopulta ratkaisee sen miten kohtaamme tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Vuoden vaihtuessa yrityksissä alkavat tilinpäätöskiireet. Myöhemmin keväällä ovat vuorossa yhtiökokoukset, missä julkisesti arvioidaan oliko päättynyt vuosi odotetun kaltainen.
Sanotaan, että menestykseen tarvitaan onnea, osaamista ja oikeat olosuhteet. Toimintakertomuksista harvoin löytyy mainintoja siitä, että hyvä tulos johtuu oikeastaan onnekkaista ulkopuolisista tapahtumista. Huonon tuloksen perusteluksi sen sijaan käytetään varsin usein huonoa onnea ja yllättäviä ennalta odottamattomia tapahtumia.

Yksityisen henkilön tasolla onnellisen elämän kudelma koostuu monesta osa-alueesta. Työn, talouden, terveyden ja ihmissuhteiden on oltava tasapainossa keskenään. Jo yhden ainoan elementin heilahtaminen suuntaan tai toiseen muuttaa herkkää kokonaisuutta. Lottovoittokaan ei tee kaikista onnellisia, eikä työpaikan menetys ole jokaisen kohdalla onnettomuus.

Mitä meille kuuluu vuoden kuluttua? Vaikka emme sitä jokaisen kohdalla voi ennakolta tarkasti sanoa, useampi kuin arvaammekaan löytää vuoden kuluttua itsensä uuden tilanteen ääreltä. Näin se on ollut ja on vastakin oleva.

Meidän työmme olemukseen liittyy yllätyksellisyys. Yhteydenottomme ja neuvottelutarjouksemme osuvat monesti ajankohtaan, jolloin työpaikan vaihtaminen ei ole lainkaan ajankohtainen. Olemme perusoptimisteja ja koemme, että yksikään työuraan liittyvä neuvottelu ei ole turha. Useimmiten me opimme jokaisesta neuvottelusta jotakin ja toivottavasti näin on myös neuvottelukumppanimme laita.

Me kiitämme yhteistyökumppaneitamme päättymässä olevasta vuodesta. Pyrimme osaltamme toimimaan vuonna 2019 siten, että voisimme nyt alkavan vuoden lopulla yhdessä todeta vuoden olleen molemmille menestyksellinen.