Virkistävä ja ajatuksia herättävä nimitysuutinen

Sellainen oli syyskuisen keskiviikkopäivän uutisjuttu, missä Stora Enso kertoi yhtiön hallituksen tekemästä toimitusjohtajavalinnasta. Erityisesti johtajavalinnoissa uutisen keskeinen huomio pyrkii olemaan valitun henkilön persoonassa. Tietysti medialla on oikeus ja velvollisuuskin valottaa myös tätä puolta suuren yhtiön hallituksen päätöksiä tarkasteltaessa.

Kiinnostavin puoli uutisessa oli kuitenkin se, että hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta avasi yleisölle itse rekrytointiprosessia. Uutisjuttujen perusteella hallitus osoitti tässä asiassa monellakin tavalla kyvykkyytensä hallita tärkeiden strategisten päätösten valmistelu erityisen ansiokkaalla ja opiksi otettavalla tavalla.

Tiivistäen voitiin kertoa, että 14 kuukautta kestänyt haku tehtiin 13 kuukautta ennen rekrytointitarvetta. Prosessin yhteydessä tuli tarkastelluksi noin 100 kandidaattia. Otos oli laaja ja siihen kuului sisäisiä ja ulkopuolisia ehdokkaita. Tavanomainen aikataulupaine eivätkä lyhyen aikavälin intressit vaikuttaneet tässä toimintamallissa ehdokkaiden seulontaan. Suorahakualan ammattilaisten keskinäisessä kielenkäytössä tällaista ennakoivaa toimintamallia kutsutaan talent mappingiksi.

Stora Enson mallissa on lukuisia hyötyjä. Edeltäjä ilmoitti halunsa jäädä eläkkeelle vuoden lopussa. Kesti vain yhden kuukauden ajan kun yhtiön hallitus esitteli jo tulevan toimitusjohtajan. Spekulaatiot jäivät minimiin. Tieto asiakkaille, osakkaille, omalle henkilöstölle ja muille sidosryhmille onnistuttiin tuottamaan kiitettävässä aikataulussa. Hallitus ja sen puheenjohtaja on tässä päätöksessä vahvistanut kiitettävällä tavalla uskoa sen kykyyn johtaa yhtiötä varmalla ja jopa rohkealla tavalla.

Jaa tämä sivu: