VÄITÖS: OSAAMINEN JA ETENEMINEN TÄRKEÄÄ NUORILLE ESIMIEHILLE

Jyväskylän yliopistossa julkaistiin 12.3.2011 psykologian piiriin kuuluva väitöstutkimus, joka todistaa nyt tieteellisesti sen, minkä kokeneet esimiehet elämänkokemuksensa perusteella muutoinkin tietävät: nuoria esimiehiä ajaa eteenpäin oma kehittyminen ja niihin liitetyt palkinnot, varttuneet kohdistavat huomionsa koko yhteisön hyvinvointiin ja menestykseen.

Katriina Hyvösen psykologian väitöskirjan otsikkona on: ”Henkilökohtaisten työtavoitteiden puitteet: yhteydet työoloihin ja työhyvinvointiin”.
Väitöskirjassaan Hyvönen tutki uransa alkuvaiheessa olevien esimiesten tärkeimpiä henkilökohtaisia työtavoitteita sekä niiden roolia heidän työhyvinvoinnissaan. Hän tarkasteli erityisesti niitä psykososiaalisia työolotekijöitä, jotka suuntasivat esimiesten omia työtavoitteita.

Nuorten esimiesten tyypillisimmät henkilökohtaiset työtavoitteet olivat ammatillinen osaaminen, uralla eteneminen, työssä jaksaminen ja viihtyminen sekä uusi työ tai yrittäjyys. Harvemmin tärkeimpänä työtavoitteena kuvattiin työn jatkuvuutta, organisaation menestystä tai palkkaa.

– On ymmärrettävää, että uran alkuvaiheessa keskitytään itseen liittyviin työtavoitteisiin, kuten osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen. Organisaation menestymiseen liittyvät tavoitteet lisääntyvät iän karttumisen myötä, kertoo Hyvönen.

Työstä saadut palkkiot – kuten palkka, työn jatkuvuus, etenemismahdollisuudet ja työstä saatu arvostus – ja niiden parantuminen edistivät organisaation menestymiseen liittyviä henkilökohtaisia työtavoitteita. Myös oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet lisääntyivät palkkioiden kohenemisen myötä. Kokemukset riittämättömistä palkkioista työhön kohdistettuihin ponnisteluihin nähden sitä vastoin suuntasivat esimiesten työtavoitteita uuden työn etsintään tai yrittäjyyteen.

Psykososiaaliset työolot muovaavat yksilön henkilökohtaisia työtavoitteita. Toisaalta työtavoitteet määrittävät merkittävästi yksilön työhyvinvointia. Koska työtavoitteet ovat uran alkuvaiheessa hyvin muuntuvia, on niiden ymmärtämisellä käytännön merkitystä työpaikkoja ja työelämää kehitettäessä. Avainasemassa ovat palkkioiden jatkuva kehittäminen ja seuranta organisaatioissa.
Tutkimusaineisto perustui laajaan nuorille esimiehille kohdistettuun kyselytutkimukseen. Lähtötilanteessa vuonna 2006 tutkimukseen osallistui 747 uransa alkuvaiheessa olevaa esimiestä. Samoille henkilöille kohdistettiin seurantakysely vuonna 2008. Tutkitut olivat korkeintaan 36-vuotiaita ja he edustivat työn johtoa, keskijohtoa ja ylintä johtoa. Tutkimukseen osallistuneet työskentelivät pääosin teknisillä aloilla ja suurin osa heistä oli miehiä (85 %).

Jaa tämä sivu: