Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan keskinäinen henkilösuhde väitöksen aiheena

Kauppatieteen maisteri Satu Koskinen on tutkinut yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kahdenvälisen suhteen kehittymistä. Tutkimuksessa on päähuomio kohdistunut erityisesti toimitusjohtajan erottamiseen liittyvään vuorovaikutusprosessiin. Väitöskirja tarkastetaan 8.3.2019  Jyväskylän yliopistossa.

Tutkimus lisää tietoa erityisesti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan keskinäisen suhteen ja luottamuksen kehittymisestä sekä eri yritysten johtamiskäytännöistä. Luottamus on moniulotteisempi ja dynaamisempi kuin mustavalkoinen joko-tai asetelma millaisena tapahtumia usein kuvataan.
Tutkimuksen yhteenveto-osassa tuodaan esille se, että tuloksia voidaan käyttää hyväksi toimitusjohtajien , hallituksen puheenjohtajien  ja muiden hallitusten ja johdon jäsenten valmennuksessa sekä hallitusarviointien kehittämisessä.

Ylimmän johdon valintaan erikoistuneina asiantuntijoina Intersearch-konsultteja kiinnostavat tutkimuksessa erityisesti ne havainnot, joita voidaan hyödyntää johdon haku- ja valintatilanteissa.  Tällöin huomio kohdistuu erityisesti arvojen ja yrityskulttuuriin liittyvien tekijöiden erilaisuuden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen.

 

Jaa tämä sivu: