TELEPRESENCE VALTAA ALAA MYÖS VAATIVISSA HENKILÖARVIOINNEISSA

Vaativien henkilöarviointien alueella on tapahtunut merkittävää kehitystä viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Varsinkin yrityskaupat ja kansainvälistyminen nostavat isommissa organisaatioissa esiin tarpeita, joissa perinteisen henkilöarvioinnin kankeat ja aikaa vievät menetelmät eivät enää täytä yritysjohdon odotuksia. Johtohenkilöstön arviointeihin erikoistuneelle konsulttitoimistolle esitetäänkin tänään kriittisiä kysymyksiä:

• kuinka nopeasti kykenette organisoimaan johtaja-arvioinnin?

• kuinka nopealla aikataululla raportoitte työnne tuloksista?

• millainen teknologia ja mitkä arviointimenetelmät ovat käytössänne?

• millä kielillä kykenette operoimaan ja millainen paikallisen kulttuurin tuntemus organisaatiollanne on tarjota?

• ovatko työhön osallistuvat konsultit tottuneita matkustamaan tarvittaessa kohdemaahan?

• miten hoidatte palautteen antamisen arviointiin osallistuneille henkilöille?
Perinteinen tapahan on ollut se, että arviointiin osallistuva henkilö joutuu matkustamaan konsulttiyrityksen vieraaksi joskus pitkänkin matkan päästä. Tänään useimmat arviointiin liittyvät tehtäväosiot hoidetaan ennakolta sähköisesti kotityönä. Haastattelut tulisi edelleenkin tehdä henkilökohtaisesti.

Tuhkapilvet, lentolakot ja muut satunnaiset matkustamisen esteet eivät ole kaataneet arviointiohjelmien aikatauluja, kun telepresence on ollut käytössä. Kuvan ja äänen yhdistelmä luo jo varsin aidon tunteen siitä, että oltaisiin samassa tilassa. Ajan ja kustannusten säästö on tätä menetelmää käytettäessä ilmeinen.
Henkilöarvioinnin odotusvaihe nostaa monessa tapauksessa osallistujan stressitasoa. Kun asiat tapahtuvat tutussa ympäristössä koetaan asia tältäkin osin luontevana modernin työelämän ilmiönä. Muut päivittäiset työtehtävät kyetään hoitamaan ilman suurempia lisäjärjestelyjä. Matkustukseen liittyvät säästötkin ovat huomattavia.

Oman tietokonepäätteen ääressä suoritetuista ennakkotehtävistä ja työsimulaatioista hyötyvät sekä osallistuja itse että tehtävää suorittava konsultti. Testitulokset on voitu analysoida kunnolla ennen haastattelua ja tuloksista voidaan näin myös avoimesti keskustella arvioinnin yhteydessä.

Intersearch Oy on nähnyt tämän kehitystarpeen jo joitakin vuosia sitten ja ottanut käyttöön teknologian suomat mahdollisuudet. Nyt voimme todeta kokemusten olevan erittäin myönteisiä. Erityisen tyytyväisiä ovat olleet palvelun tilaajat, jotka tekevät henkilöratkaisujaan aikapaineiden keskellä.
Tutkijoita on aikaisemmin pohdituttanut miten tulosten luotettavuus voidaan varmistaa silloin, kun vastaaminen tapahtuu kaukana testin valvojasta. Uusimmalla teknologialla on kuitenkin voitu saada lisää luotettavuutta ja uutta ilmettä arvionteihin aina raportteja myöten ja näin kohottaa osallistujankin motivaatiota asiaa kohtaan.

Tällaisen verkossa tapahtuvan teknologian käyttö lisää konsulttitoimistolle tietoturvaan liittyvää vastuuta. Tämäkin asia on testimenetelmien käyttöönoton yhteydessä selvitetty ja yksityisyyden suojaan sekä tietosuojaan liittyvät järjestelmät todettu turvallisiksi.

Jaa tämä sivu: