Suuryhtiöiden hallitusvalintoihin uusia säädöksiä

Vuoden 2022 lopussa EU-parlamentti sääti elinkeinoelämää koskevan merkittävän lain. Heinäkuuhun 2026 mennessä suurten pörssiyhtiöiden on lisättävä aliedustetun sukupuolen hallituspaikkoja siten, että vähintään 40 prosenttia johtoon kuulumattomista olisi aliedustettua sukupuolta. Käytännössä on useimmiten kyse naisedustajista. Perusteluissa tämä asia sanotaankin suoraan: ”Annamme naisille reilut mahdollisuudet toimia yritysten johtopaikoilla ja parannamme samalla yritysten hallintokulttuuria”. Uusilla säännöillä halutaan myös kehittää valintaprosesseja: ”Hakijan ansiot on säilytettävä keskeisenä valintaperusteena ja menettelyjen avoimuutta on parannettava”.

Yhtiöiden viestintään tällä direktiivillä on myös välitön vaikutus. Pörssiyhtiöiden on direktiivin mukaan ilmoitettava viranomaisille vuosittain tiedot sukupuolten edustuksesta hallituksissaan. Jos tavoitteita ei ole saavutettu, yrityksen on laadittava suunnitelma niihin pääsemiseksi. Tiedot on myös julkaistava yrityksen nettisivuilla helposti saavutettavassa muodossa. Uudet säännökset eivät koske alle 250 työntekijän pk-yrityksiä.

Euroopan sisällä yritysten hallinto- ja johtamiskulttuurit vaihtelevat suuresti. Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä sukupuolten välisen tasoarvon alalla. Esimerkiksi korkeakouluissa naisopiskelijat ovat jo pitkään edustaneet enemmistöä. 

Suuryhtiöissä nimitysvaliokunnat valmistelevat nämä henkilövalinnat hyvissä ajoin ennen yhtiökokouksia. Hallitusjäsenehdokkaalta edellytetään vahvaa sitoutumista, yleisjohdollista työkokemusta ja usein jotakin kapeampaa mutta sitäkin tärkeämpää erityisosaamista. Intressiristiriitoja ei saa liioin olla. Siis samankaltaisia päättäjävastuita vastaavissa organisaatioissa. 

Käytännössä valmistelutyöt ovat käynnistyneet jo alkusyksyn aikana ja jatkuvat yli vuoden vaihteen. Monet sopivina pidetyt ehdokkaat ovat jo ehtineet antaa suostumuksensa tulevien yhtiökokousten päätäntää varten. Lopulliset ratkaisut tulevat julkisiksi kevään aikana yhtiökokousuutisten kautta. 

Työprosessimme ovat hioutuneet näissä tehtävissä yli 30 vuoden aikana selkeiksi ja luotettaviksi. Tämä on näkynyt meillä kysyntänä hallitusjäsenten valinnoissa ja nyt meillä on merkittäviä hallitusjäsenhakuja meneillään.

Jaa tämä sivu: