REFERENSSIT – IKINUORI HENKILÖARVIOINNIN MENETELMÄ

Referenssi on kauan käytössä ollut henkilöarvioinnin muoto. Parhaimmillaan sen avulla voidaan saada luotettavaa ja täydentävää tietoa hakijasta. Pahimmillaan referenssit voivat johtaa valintapäätöksen valmistelijaa pahemman kerran harhaan. Menetelmän käyttöön liittyy oikeudellisia, eettisiä ja taktisia näkökohtia. On myös hyvä muistaa, että referenssit eivät niinkään ennusta työnhakijan tulevaa työmenestystä. Kyse on ensisijaisesti henkilön menestymisestä ja saavutuksista edellisissä työpaikoissa.
Tavallisimmin referenssitieto hankitaan puhelinhaastattelun avulla. Referenssihaastattelun tulee olla muodoltaan strukturoitu. Haastateltavan tulee olla hakijan itsensä nimeämä. Henkilö, joka on riittävän kauan ja riittävän läheltä voinut seurata arvioitavan henkilön työskentelyä ammatissaan. Tavallisesti tällaisen arvioinnin esittää esimiesasemassa ollut henkilö, joka voi peilata arviointiaan siihen, mitä henkilön olisi tullut saavuttaa. Muilta arvioitsijoilta tämä tieto usein puuttuu.
Henkilön työskentelytapaa ja persoonaa sellaisenaan voi arvioida myös pitkäaikainen kollega. Pitkän työsuhteen omaavan henkilön on ymmärrettävästi hieman hankalaa nimetä henkilö, joka vailla lojaliteettivelvoitteita voisi tehdä objektiivsen henkilöarvioinnin.

Lausunnon antajalle tulee kertoa millaisesta tehtävästä on kyse ja mitä vaatimuksia toimen hoitajaan kohdistetaan. Tärkeätä on varmistua myös siitä, että haastateltava voi rauhassa keskittyä asiaan. Hyvään ammatilliseen menettelytapaan kuuluu, että referenssilausunnon antajakin on omalta osaltaan antanut suostumuksensa asialle.
Suomenkielinen termi suosittelija on hieman harhaanjohtava, se voidaan toisinaan käsittää niin, että painotetaan ainoastaan hakijan vahvoja ominaisuuksia ja jätetään kriittisemmät havainnot lausumatta. Tämä harhaluulo on hyvä torjua samalla muistaen että täydellistä ihmistä ei työpaikalle olla hakemassa.

On yhä yleisempää, että hakuprosessissa käytetään ainoastaan englanninkielistä cv-aineistoa. Tehtävänimikkeissä vilisee toisinaan hieman mahtipontiselta vaikuttavia, Global Key Account Development Managerin tapaisia titteleitä, joiden sisältämä todellinen informaatio ei helposti aukea lukijalle. Parasta on siis tarkistaa, eikä olettaa.

Referenssihaastattelu on parasta ajoittaa valintaprosessin loppuvaiheeseen. Tällöin kysymykset voidaan tarkentaa valitsijaa askarruttaviin kohtiin. Kun kysyjällä on taustatietoinaan ansioluettelo, työ- ja opintotodistukset sekä haastattelutapaaminen ja soveltuvuustestin tulokset, ollaan jo riittävän lujalla maaperällä, jotta voidaan porautua ydinkohtiin. Liian varhaisessa vaiheessa tehdyt referenssien tarkistukset saattavat jäädä liian ympäripyöreiksi sekä sisällöltään sattumanvaraisiksi. Liian varhain tehty referenssikeskustelu voi myöhemmin ohjata ja rajata valitsijan omia havaintoja.
Toisinaan referenssien tarkistus voi johtaa lisätarkistuksiinkin. Hakijalle on silloin hyvä antaa mahdollisuus omiin täydentäviin kommentteihin, jotta virhepäätelmiltä vältyttäisiin.

Jaa tämä sivu: