Palvelut

JOHDON SUORAHAKU

Johtajan valintaan liittyy erityinen luottamuksellisuus ja hienovaraisuus.  Toteuttamamme suorahaku on monivaiheinen ja systemaattisesti etenevä työprosessi. Toimeksiantajan ja konsultin hyvä keskinäinen kommunikaatio ja yhteisymmärrys haettavan henkilön profiilista on varmin tae halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjous- ja sopimuskäytännössä todetaan osapuolten keskinäiset vastuut kirjallisesti. Haku toteutetaan yksinoikeudella ja valinnan onnistumista seurataan pitkän seurantajakson kuluessa. Kansainvälisissä hakuprojekteissa Intersearch-ketjun konsulttien keskinäiset roolit määritetään vakiintuneiden työstandardien mukaisiksi.

HALLITUSJÄSENTEN HAKU JA KONSULTOINTI

Toimeksiantajinamme ovat olleet niin suuret pörssiyhtiöt kuin kasvua tavoittelevat pk-yritykset. Seuraamme jatkuvasti kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa hallitusjäsenten valintaan liittyvää kehitystä. InterSearch Worldwide toteuttaa säännöllisesti laajoja hallitustyöskentelyä koskevia Board Practise -selvityksiä, joiden tulokset ovat myös asiakkaiden käytettävissä.

Seniorkonsulteillamme on kokemusta myös yritysjärjestelyihin liittyvistä Due Diligence -tutkimuksista, joissa arvioidaan kaupan kohteena olevan yrityksen tai liiketoimintayksikön johtajaresursseja.

PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSARVIOINNIT

Johtotason henkilövalintaan liittyy aina luotettava henkilöarviointi. Haastatteluilla ja referensseillä kerättävä tieto painottuu ehdokkaan aikaisempaan työhistoriaan. Toimintaympäristön ja työtehtävien muuttuessa arviointi on suhteutettava tuleviin haasteisiin. Asiakkaamme arvostavat raportoinnissamme luotettavuuden ohella nopeutta. Kansainväliset henkilöarvioinnit ovat konsulteillemme arkipäivää.

Kulloiseenkin tehtävään valikoitavien testien avulla piirtyy tarkempi kuva mm. ehdokkaan johtamistyylistä, motivaatiotekijöistä, kykypiirteistä, kehityspotentiaalista tai vaikkapa kyvystä kestää pitkäkestoista työkuormitusta. Arvioinnin toteutuksesta vastaa yrityksessämme aina psykologin koulutuksen saanut henkilö.

AVAINHENKILÖIDEN RESURSSIKARTOITUKSET

Resurssikartoitusten avulla muodostetaan muutostilanteissa tarkennettu laadullinen kokonaiskäsitys yrityksen sen hetkisistä johtajaresursseista. Tieto on ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa organisaatiomuutoksia, sisäisiä siirtoja, johtajakoulutusta ja tulevaisuuden rekrytointeja.

Jaa tämä sivu: