OIKEUDELLINEN VASTUU

Internet-sivuillamme olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat InterSearch Oy:lle ellei asiasta ole muuta mainittu. Lainaukset ovat luvallisia edellyttäen, että lähde aina mainitaan.

Emme vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita sivustojen käytöstä voi käyttäjille aiheutua.

Konsultointia koskevat vastuukysymykset on määritelty tarkemmin toimeksiantajan kanssa laadituissa kirjallisissa sopimuksissa.

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja on InterSearch Oy:n toimitusjohtaja.

Jaa tämä sivu: