Mitä jää jäljelle kun johtaja on poistunut näyttämöltä?

Yritysjohtajan työtä mitataan ensisijaisesti rahalla. Julkisessa organisaatiossa johtajan arvioinnin ulottuvuudet ovat moninaisemmat.

Mitä johtaja todellisuudessa sai omalla kaudellaan aikaan? Mitä opimme häneltä? Jäikö jäljelle jotakin pysyvämpää? Vaurastuiko hän itse toimintansa ansiosta? Oliko hän saamiensa palkkioiden arvoinen? Vaurastuivatko omistajat? Miten henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi kehittyi?

Muotokuvat, muistokirjoitukset ja myönnetyt arvonimet kertovat jotakin henkilöstä. Mikä on pysyvämpi mielipide toimitusjohtajasta tämän jäätyä pois yrityksestä? Aika ja historiantutkimus voi muuttaa käsitystämme johtajan todellisesta arvosta suurestikin. Johtajalle aikanaan annetut tehtävät ja todelliset toimintaolosuhteet tulevat muistelmien ja elämänkertojen kautta päivänvaloon vasta paljon myöhemmin.

Muistetaanko ja muistellaanko häntä vuosien kuluttua enää lainkaan? Oliko hän aikanaan kunnioitettu, vihattu vai kaivattu? Yrityselämästä löytyy jalustalle nostettujen johtajien ohella jälkikäteen katsoen unohdettuja, osaavia sankareita ja itsekeskeisiä pintaliitäjiä. Valinnan hetkellä emme valitettavasti aina voi erottaa näitä toisistaan.

Jaa tämä sivu: