MIKA AALTO VÄITTELI AALTO-YLIOPISTOSSA: UPSEERIEN VALMIUDET STRATEGISEN TASON JOHTAMISEEN LASKENEET

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tarkastettiin torstaina 26.4.2012 mielenkiintoinen johtajuuskoulutusta koskeva väitöstutkimus. KTM Mika Aallon väitöskirjassa tarkasteltiin suomalaisupseereiden valmiuksia toimia puolustusvoimien strategisissa johtotehtävissä.

Tutkimuksen taustalla on kaikkien aikojen merkittävimmän sotateoreetikon, preussilaisen kenraalimajuri Carl von Clausewitzin (1780-1831) sota- ja strategiateoria Vom Kriege.

Clausewitzin alkuperäisen näkemyksen mukaisesti myös Aallon tutkimuksessa strategista kyvykkyyttä tarkastellaan persoonallisuusteoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla on puolustusvoimien edellisen komentajan, amiraali Juhani Kaskealan vuonna 2005 esittämä toive että puolustusvoimia koskevat ongelmat pitäisi nostaa avoimesti esiin jotta ne voitaisiin korjata.
Aallon tutkimuksen perusteella suomalaisupseereiden strategiset valmiudet eivät ole erityisen hyvät verrattaessa niitä esimerkiksi tyypillisiin akateemisen taustan omaaviin ihmisiin. Keskeinen syy ongelmaan näyttää olevan Maanpuolustuskorkeakoulun epäakateemisia hakijoita suosiva pääsykoejärjestelmä. Sen seurauksena upseereiksi on varsinkin vuonna 2001 tehdyn upseerikoulutusjärjestelmäuudistuksen jälkeen valikoitunut henkilöitä, joilla on vain kohtuulliset valmiudet akateemiseen opiskeluun ja toimimiseen strategisina johtajina.

Aallon mukaan ongelman merkitys korostuu erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin, täsmälleen samaa aikaan kun kadettien akateeminen taso on laskenut, on Maanpuolustuskorkeakoulun virallinen status akateemisena yliopistona noussut merkittävästi. Siten Maanpuolustuskorkeakoulua voidaan pitää tiedeyliopistona, jolta kuitenkin puuttuvat akateemiset opiskelijat.
Toiseksi, erityisesti Yhdysvaltojen asevoimien tutkimusten mukaan nykyaikainen sodankäynti edellyttää myös muilta kuin vain varsinaisella strategisella tasolla toimivilta upseereilta hyviä akateemis-strategisia valmiuksia. Siten myös käytännölliset syyt tukevat näkemystä, jonka mukaan Maanpuolustuskorkeakouluun näyttää valikoituvan vääränlaisia henkilöitä nykyaikaisen sodankäynnin tarpeisiin koulutettaviksi.

Koska suomalaisupseereiden strategisten valmiuksien lasku ajoittuu juuri siihen vaiheeseen kun niiden pitäisi nousta, asia aiheuttaa puolustusvoimille monenlaisia, suuriakin ongelmia. Siksi puolustusvoimat on tällä hetkellä paljon vakavammassa kriisissä kuin se itse tietää. Esimerkiksi puolustusvoimille viime aikoina asetetut säästötavoitteet ovat miltei merkityksettömiä verrattuna maanpuolustuskyvyn romahdukseen, johon upseerikunnan epäpätevöityminen näyttää johtavan jo lähitulevaisuudessa.

Lähde: Aalto-yliopiston tiedote 19.4.2012

Jaa tämä sivu: