Konsultit

Liikeidea:

Talouden suhdannevaihtelut testaavat yrityksen liikeidean todellista kestävyyttä. Omaa palveluideaamme on koeteltu 30 vuotta.

Juhani Konu – Managing Partner, M.A. (Psych) & M.Sc. (Econ)

JUHANI KONU

Managing Partner

Juhani on toiminut rekrytointikonsulttina yli 20 vuotta. Hän hallitsee koko skaalan johdon suorahausta vaativiin henkilöarviointeihin. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon hän on suorittanut Turun kauppakorkeakoulussa ja psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa.

InterSearchin palveluksessa konsulttina hän on ollut vuodesta 1996 lähtien. Yhtiön osakas hänestä tuli vuonna 2006 ja toimitusjohtaja 2010. Juhanin työkieliä ovat suomi, englanti ja ruotsi. Toimialoista erityisesti kuluttajamerkit, valmistava teollisuus ja palvelut ovat Juhanille tulleet työssä tutuiksi.

Juhani kilpailee edelleen menestyksekkäästi kansallisella tasolla hiihto- ja juoksulajien senioriluokissa.

Human Capital:

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Siksi ihmisiä koskeva luotettava tutkimustieto on johtamisen kannalta suuriarvoinen lisätekijä.

Henri Halinen – Partner

HENRI HALINEN

Partner

Henri Halinen on tullut Intersearchin palvelukseen konsultiksi vuonna 2019. Hän on henkilöarviointien asiantuntija, joka on perehtynyt monipuolisesti Suomessa käytettäviin testityökaluihin. Henri on työskennellyt aikaisemmin myös psykologien ja HR-ammattilaisten testikouluttajana. Menetelmien hyvä tieteellinen luotettavuus ja luja ammattieettinen perusta ovat asioita, joista hän ei ole valmis tinkimään. Rekrytointikonsultoinnin lisäksi hän on toiminut psykologin ammatissa mielenterveyssektorilla.

Henri on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa, mistä hänellä on takanaan myös matematiikan ja tilastotieteen opintoja.

Liikuntaa aktiivisesti harrastava Henri on osoittanut olevansa sitkeä ja pitkäjännitteinen, koska on valinnut liikuntamuodokseen maratonjuoksun.

Toimitusjohtajan toive:

Selkeä strategia sekä hyvin toimiva hallitus kuuluvat jokaisen toimitusjohtajan ykköstoiveisiin ja työssä onnistumisen edellytyksiin.

Jouni Riekki – Chairman of the Board

JOUNI RIEKKI

Senior Advisor

Jouni on yhtiömme perustaja. Johtohenkilöiden rekrytoijana hän kuuluu maamme kokeneimpien konsulttien joukkoon. Työuransa alussa hän toimi kymmenen vuoden ajan HR-tehtävissä suuressa teknologiakonsernissa. Myöhempien vuosien aikana hänelle on kertynyt kokemusta myös hallitustyöskentelystä ulkopuolisissa yrityksissä ja konsultointialan toimialajärjestöissä.

InterSearch Worldwide on myöntänyt hänelle elämäntyöpalkinnon kansainvälisen organisaation hyväksi tehdystä työstä. Hänen kokemukselleen on ollut käyttöä ylimmän johdon hakujen lisäksi varsinkin hallitusjäsenten rekrytoinneissa ja pk-yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Jounin työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kuvataiteet kaikissa muodoissaan ovat Jounin lempiharrastus kirjallisuuden ja saaristolaiselämän ohella.

Haastattelun idea:

Kuuntelutaito on vuorovaikutuksen ydinosaamista. Huolella tehty haastattelu kuuluu luotettavaan henkilöarviointiin. Tällöin empatia ja kuuntelun terästäminen edustaa todellista ammattiosaamista.

Antti Lavanti – Senior Consultant

ANTTI LAVANTI

Senior Consultant

Antti Lavanti on kokenut rekrytointien sekä työyhteisöjen muutostilanteiden asiantuntija. Seniorkonsulttina hänellä on keskeinen rooli yhtiössämme käytettyjen arviointimenetelmien kehitystyössä.

Antti on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta ja hänellä on laillistetun psykologin pätevyys. Hänellä on myös Suomen Psykologiliiton myöntämä henkilöarvioinnin sertifikaatti ja liike-elämän uravalmennuksen tarpeisiin suunnattu CBC-tutkinto (Certified Business Coach). Hänen konsulttiuransa on jatkunut yhtäjaksoisesti jo 20 vuotta. Antti on toiminut työurallaan myös työterveyspsykologina. Tämän ansiosta hän tuntee hyvin myös julkisten organisaatioiden johtamiskäytäntöjä.

Työn ulkopuolella Antti on varsinainen moniottelija. Liikuntaa hän harrastaa maratonjuoksusta pyöräilyyn. Maanpuolustustyö on myös ollut lähellä Antin sydäntä. Sotilasarvoltaan hän on reservin kapteeni. Yleissivistyksellistä ymmärrystään hän vahvistaa kaunokirjallisuuden avulla.

Jaa tämä sivu: