Konsultit

Liikeidea:

Talouden suhdannevaihtelut testaavat yrityksen liikeidean todellista kestävyyttä. Omaa palveluideaamme on koeteltu lähes 30 vuotta.

JUHANI KONU

Managing Partner

Juhani on toiminut rekrytointikonsulttina yli 20 vuotta. Hän hallitsee koko skaalan johdon suorahausta vaativiin henkilöarviointeihin. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon hän on suorittanut Turun kauppakorkeakoulussa ja psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. InterSearchin palveluksessa konsulttina hän on ollut vuodesta 1996 lähtien. Yhtiön osakas hänestä tuli vuonna 2006 ja toimitusjohtaja 2010. Juhanin työkieliä ovat suomi, englanti ja ruotsi. Toimialoista erityisesti kuluttajamerkit, valmistava teollisuus ja palvelut ovat Juhanille tulleet työssä tutuiksi.

Juhani kilpailee edelleen menestyksekkäästi kansallisella tasolla hiihto- ja juoksulajien senioriluokissa.

Toimitusjohtajan toive:

Selkeä strategia sekä hyvin toimiva hallitus kuuluvat jokaisen toimitusjohtajan ykköstoiveisiin ja työssä onnistumisen edellytyksiin.

JOUNI RIEKKI

Senior Partner

Jouni on yhtiömme perustaja. Johtohenkilöiden rekrytoijana hän kuuluu maamme kokeneimpien konsulttien joukkoon. Työuransa alussa hän toimi kymmenen vuoden ajan HR-tehtävissä suuressa teknologiakonsernissa. Myöhempien vuosien aikana hänelle on kertynyt kokemusta myös hallitustyöskentelystä ulkopuolisissa yrityksissä ja konsultointialan toimialajärjestöissä. InterSearch Worldwide on myöntänyt hänelle 2012 elämäntyöpalkinnon kansainvälisen organisaation hyväksi tehdystä työstä. Hänen kokemukselleen on ollut käyttöä ylimmän johdon hakujen lisäksi varsinkin hallitusjäsenten rekrytoinneissa ja pk-yritysten sukupolvenvaihdoksissa.

Jounin työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kuvataiteet kaikissa muodoissaan ovat Jounin lempiharrastus kirjallisuuden ja saaristolaiselämän ohella.

Faktojen tarkastaminen:

Työmarkkinoilla aktiivinen mielikuvien rakentelu saattaa luoda katteettomia odotuksia. Työnantajakuvan ja henkilöprofiilin tulee perustua tosiasioihin. Konsultin ydintehtävä on toimia faktojen tarkastajana neuvotteluprosessin kuluessa.

MARKO KALLIO

Partner

Marko on suorahaun ja vaativien henkilöarviointien asiantuntija. Intersearch on hänelle tuttu asiantuntijayritys jo opiskeluajoilta. Nykyisin hän on myös yhtiön osakas. Ennen konsulttiuraansa hän on työskennellyt Suomessa 10 vuoden ajan henkilöstö- ja ICT-johtajana johtoryhmätasolla paperiteollisuudessa. Tätä ennen hän ehti toimia julkisen sektorin työvoimapalveluissa päällikkötehtävissä sekä HR-asiantuntijana elektroniikkateollisuudessa. Edellisessä toimessaan hän sai kokemusta myös hallitustyöskentelystä. Marko Kallio on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Myöhemmin hän on suorittanut kansainvälisen Robert Kennedy Collegen johtamiskoulutusohjelman sekä suomalaisen kauppakamarilaitoksen HHJ-tutkinnon (Hyväksytty Hallitusjäsen).

Vapaa-ajan harrastuksista tärkein on itämainen kamppailulaji judo, mikä perustuu tasapainoiseen mielen, voiman ja tekniikan hallintaan.

Human Capital:

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Siksi ihmisiä koskeva luotettava tutkimustieto on johtamisen kannalta välttämätöntä.

SINI OJALA

Consultant

Sini Ojala on vaativiin henkilöarvionteihin erikoistunut konsultti. Hän on psykologian maisteri ja kauppatieteiden maisteri: psykologiaa hän opiskeli Helsingin yliopistossa, ja kauppatieteiden opinnot hän suoritti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa pääaineenaan organisaatiot ja johtaminen. Sini on asunut kahteenkin otteeseen Yhdysvalloissa, missä hän on hyvällä menestyksellä opiskellut psykologiaa sekä California State University, East Bayssä että San Diego State Universityssä.

Kotimaassa Sini on aikaisemmin työskennellyt useiden vuosien ajan projektitutkijana ja tutkimusassistenttina kansainvälisessä markkinatutkimusyhtiössä. Tanssi, tiede ja matkustelu ovat Sinin rakkaimpia vapaa-ajan harrastuksia.

Rekrytoinnin aikaperspektiivi:

Henkilövalinnoissa päähuomio on suunnattava tulevaisuuteen nykyhetkeä ja menneisyyttä unohtamatta.

OSCAR DAMÉN

Consultant

Oscar Daménin työkenttänä ovat asiantuntijarekrytoinnit sekä psykologista erikoisosaamista vaativat henkilöarvioinnit. Psykologin tutkintonsa Oscar on suorittanut Åbo Akademissa, Turussa. Ollessaan Omahassa, USA:ssa opiskelijavaihdossa hän täydensi työ- ja organisaatiopsykologiaan liittyviä opintojaan University of Nebraskassa. Hän on tutkinut päätöksenteon psykologiaa ja ollut kehittämässä aihepiiriin liittyviä testausmenetelmiä.

Työn ulkopuolella monitahoinen opiskelu ja matkustelu ovat hänelle läheisiä asioita. Meditaatioon perehtyneenä Oscar suosittaa sitä ilon ja mielenvirkistyksen keinona muillekin.

Kansainvälistä tietämystä syvennämme osallistumalla aktiivisesti InterSearch Academyn koulutuksiin sekä InterSearchin Centers of Expertise-toimialaryhmien työskentelyyn. Hyvään ammatilliseen käytäntöön liittyvä osaaminen varmistetaan myös Standards & Quality Committeen (SQC) toimesta.

Suomessa olemme suorahakuyritysten toimialajärjestön FEX ry:n aktiivinen jäsen. Työ- ja organisaatiopsykologien TOP ry:n piirissä olemme olleet jo pitkään aktiivisesti kehittämässä työpsykologiaan liittyvää ammattiosaamista ja parhaita käytäntöjä.