Konsultit

Liikeidea:

Talouden suhdannevaihtelut testaavat yrityksen liikeidean todellista kestävyyttä. Omaa palveluideaamme on koeteltu 30 vuotta.

Juhani Konu – Managing Partner, M.A. (Psych) & M.Sc. (Econ)

JUHANI KONU

Managing Partner

Juhani on toiminut rekrytointikonsulttina yli 20 vuotta. Hän hallitsee koko skaalan johdon suorahausta vaativiin henkilöarviointeihin. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon hän on suorittanut Turun kauppakorkeakoulussa ja psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa.

InterSearchin palveluksessa konsulttina hän on ollut vuodesta 1996 lähtien. Yhtiön osakas hänestä tuli vuonna 2006 ja toimitusjohtaja 2010. Juhanin työkieliä ovat suomi, englanti ja ruotsi. Toimialoista erityisesti kuluttajamerkit, valmistava teollisuus ja palvelut ovat Juhanille tulleet työssä tutuiksi.

Juhani kilpailee edelleen menestyksekkäästi kansallisella tasolla hiihto- ja juoksulajien senioriluokissa.

Toimitusjohtajan toive:

Selkeä strategia sekä hyvin toimiva hallitus kuuluvat jokaisen toimitusjohtajan ykköstoiveisiin ja työssä onnistumisen edellytyksiin.

Jouni Riekki – Chairman of the Board

JOUNI RIEKKI

Senior Partner

Jouni on yhtiömme perustaja. Johtohenkilöiden rekrytoijana hän kuuluu maamme kokeneimpien konsulttien joukkoon. Työuransa alussa hän toimi kymmenen vuoden ajan HR-tehtävissä suuressa teknologiakonsernissa. Myöhempien vuosien aikana hänelle on kertynyt kokemusta myös hallitustyöskentelystä ulkopuolisissa yrityksissä ja konsultointialan toimialajärjestöissä.

InterSearch Worldwide on myöntänyt hänelle elämäntyöpalkinnon kansainvälisen organisaation hyväksi tehdystä työstä. Hänen kokemukselleen on ollut käyttöä ylimmän johdon hakujen lisäksi varsinkin hallitusjäsenten rekrytoinneissa ja pk-yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Jounin työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kuvataiteet kaikissa muodoissaan ovat Jounin lempiharrastus kirjallisuuden ja saaristolaiselämän ohella.

Faktojen tarkastaminen:

Työmarkkinoilla aktiivinen mielikuvien rakentelu saattaa luoda katteettomia odotuksia. Työnantajakuvan ja henkilöprofiilin tulee perustua tosiasioihin. Konsultin ydintehtävä on toimia faktojen tarkastajana neuvotteluprosessin kuluessa.

Marko Kallio

MARKO KALLIO

Partner

Marko on suorahaun ja vaativien henkilöarviointien asiantuntija. Intersearch on hänelle tuttu asiantuntijayritys jo opiskeluajoilta. Nykyisin hän on myös yhtiön osakas. Ennen konsulttiuraansa hän on työskennellyt Suomessa 10 vuoden ajan henkilöstö- ja ICT-johtajana johtoryhmätasolla paperiteollisuudessa.

Tätä ennen hän ehti toimia julkisen sektorin työvoimapalveluissa päällikkötehtävissä sekä HR-asiantuntijana elektroniikkateollisuudessa. Edellisessä toimessaan hän sai kokemusta myös hallitustyöskentelystä. Marko Kallio on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Myöhemmin hän on suorittanut kansainvälisen Robert Kennedy Collegen johtamiskoulutusohjelman sekä suomalaisen kauppakamarilaitoksen HHJ-tutkinnon (Hyväksytty Hallitusjäsen).

Vapaa-ajan harrastuksista tärkein on itämainen kamppailulaji judo, mikä perustuu tasapainoiseen mielen, voiman ja tekniikan hallintaan.

Rekrytoinnin aikaperspektiivi:

Henkilövalinnoissa päähuomio on suunnattava tulevaisuuteen nykyhetkeä ja menneisyyttä unohtamatta.

Oscar Damén – Consultant, M.A. (Psych)

OSCAR DAMÉN

Consultant

Oscar Daménin työkenttänä ovat asiantuntijarekrytoinnit sekä psykologista erikoisosaamista vaativat henkilöarvioinnit. Psykologin tutkintonsa Oscar on suorittanut Åbo Akademissa, Turussa. Ollessaan Omahassa, USA:ssa opiskelijavaihdossa hän täydensi työ- ja organisaatiopsykologiaan liittyviä opintojaan University of Nebraskassa. Hän on tutkinut päätöksenteon psykologiaa ja ollut kehittämässä aihepiiriin liittyviä testausmenetelmiä.


Työn ulkopuolella monitahoinen opiskelu ja matkustelu ovat hänelle läheisiä asioita. Meditaatioon perehtyneenä Oscar suosittaa sitä ilon ja mielenvirkistyksen keinona muillekin.

Human Capital:

Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Siksi ihmisiä koskeva luotettava tutkimustieto on johtamisen kannalta suuriarvoinen lisätekijä.

Henri Halinen – Consultant

HENRI HALINEN

Consultant

Henri Halinen on tullut Intersearchin palvelukseen konsultiksi vuonna 2019. Hän on henkilöarviointien asiantuntija, joka on perehtynyt monipuolisesti Suomessa käytettäviin testityökaluihin. Henri on työskennellyt aikaisemmin myös psykologien ja HR-ammattilaisten testikouluttajana. Menetelmien hyvä tieteellinen luotettavuus ja luja ammattieettinen perusta ovat asioita, joista hän ei ole valmis tinkimään. Rekrytointikonsultoinnin lisäksi hän on toiminut psykologin ammatissa mielenterveyssektorilla.

Henri on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa, mistä hänellä on takanaan myös matematiikan ja tilastotieteen opintoja.

Liikuntaa aktiivisesti harrastava Henri on osoittanut olevansa sitkeä ja pitkäjännitteinen, koska on valinnut liikuntamuodokseen maratonjuoksun. Harrastajateatteri on toinen Henrille rakas harrastusmuoto, missä voi hakea itseilmaisuun liittyviä rajoja. Näyttelijänä hän kykeneekin muuntumaan monenlaisiin yllättäviin roolisuorituksiin.