Kilpailukielto- vai salassapitosopimus?

Työsopimuslaki mahdollistaa kilpailukiellon käyttämisen työsopimuksen yhteydessä. Sopimusehto on oikein käytettynä yrityksille tarpeellinen väline salassa pidettävän tiedon suojaamiseksi ja kilpailuaseman turvaamiseksi.

Vt. valtakunnansovittelija Jukka Ahtela sai toimeksiannon työministeriöltä selvittää kilpailukiellon käyttöä ja laajuutta. Selvitys osoittaa, että kilpailukieltosopimus tehdään, vaikka salassapitosopimuksellakin pärjättäisiin. Nyt voimassaoleva laki edellyttää erityisen painavaa syytä ehdon käyttämiseen. Tällaisen syyn olemassaolon selvittäminen ei läheskään aina vaikuta riittävältä.

Onkin odotettavissa, että jatkossa lainsäädäntöä tullaan muuttamaan, koska työministeri on asettamassa työryhmän selvittämään työsopimuslain muutostarpeita tältä osin. Ahtelan selvityksessä todettiin, ettei ole kenenkään etu jarruttaa työvoiman vapaata liikkuvuutta.

Jaa tämä sivu: