Kevätkiireitä yhtiöhallituksissa – nimitysvaliokuntien työt julkistamisvaiheessa

Alkukevät on yhtiökokousten aikaa. Kulissien takana kuhisee monenlaisia asioita. Varsinkin yhtiökokousta edeltävät kuukaudet ovat intensiivisen työskentelyn sävyttämiä. Talousosastoilla ponnistellaan tilinpäätösten parissa. Johto käy neuvonpitoa tilintarkastajien kanssa. Pörssianalyytikot spekuloivat hyvissä ajoin tulossa olevien osinkojen suuruutta. Osa pörssiyhtiöiden pienosakkaista ärhentelee milloin suuremmille omistajille tai toimivalle johdolle. Viestintäosastoilla painiskellaan vuosikertomusten julkistamiseen liittyvien aikataulujen ja aineistojen parissa. Talouslehdet suuntaavat katseensa vuoronperään kiinnostavina pitämiinsä kohdeyrityksiin. Kaiken kaikkiaan melkoinen ihmismäärä työllistyy kuukausiksi yhtiökokousten valmisteluun ja toteutukseen sekä jälkihoitoon.

Tärkeimpiin yhtiökokouksen päätettäviin asioihin kuuluu hallinnon järjestäminen. Suuremmissa yhtiöissä hallitustyö on aikaa vaativaa ja vastuullista. Hyvin toimivan hallituksen muodostaminen on sekin oma taitoa vaativa lajinsa. Kriteerien yhdistelmä on monesti vaativa. On oltava tietynlaista kompetenssia tarjottavana yhtiölle, on oltava riittävän vahva motivaatio ja aikaa luottamustoimen hoitamiseen. Liian monet muut aktiviteetit voivat rajoittaa toimen hoitamista. Tasa-arvonäkökohdatkin on huomioitava ehdokasasettelussa. Ryhmänä hallituksen on oltava yhteistyökykyinen ja toistensa pätevyyksiä täydentävä. Pätevien hallitusjäsenten perään onkin taas ollut kysyntää. Osa hallituskandidaateista saa enemmän tiedusteluja kuin heidän aikansa antaa myöten.

Parhaissa yrityksissä hallituksen jatkuvuuden turvaaminen on ymmärretty jatkuvaksi prosessiksi. Tällöin sopivia ehdokkaita arvioidaan pitkin vuotta ja valmistelevat keskustelut käynnistetään hyvissä ajoin ennen yhtiökokoussesonkia. Ylimmän johdon rekrytoinneista vastaavat kokeneet konsultit ovat lisääntyvässä määrin osallistuneet nimitysvaliokuntien apuna hallitusjäsenten hakuun ja arviointiin. Tämä on luonnollista, koska suorahakukonsultin ammatissa, jos missä, on tilaisuus seurata läheltä eri ihmisten kehitystä ja kasvua vaativiin liikkeenjohdollisiin tehtäviin. Burma Hallituskoostumukset ja uudet nimitykset kertovat osaltaan, mihin asioihin yhtiössä tullaan panostamaan. Kysynnän kirjo on ollut leveä, maineenhallinnasta toimiala- ja rakennejärjestelyihin, saneerausohjelmista ympäristöasioihin, unohtamatta aina ajankohtaisia strategian, talouden ja yleisen hallinnon piiriin kuuluvia kompetensseja.

Jaa tämä sivu: