Kansallinen rekrytointitutkimus 2018 – yhä vaikeampaa löytää osaajia

Työnhakuun ja työelämäpalveluihin erikoistunut mediayritys Duunitori julkisti syyskuussa tuoreimman kyselytutkimuksensa tulokset. Kyseessä on vuosittain uusittava Kansallinen rekrytointitutkimus, jonka avulla pyritään selvittämään rekrytointialaan liittyviä muutostrendejä. Vastaajina oli 219 henkilön joukko, mikä edusti linjajohtoa, HR-funktion edustajia ja rekrytointiyritysten edustajia.

Talouskehityksen suhdannevaihe heijastelee vahvasti sen hetken tarpeita ja keinoja, joilla pyritään ratkaisemaan ajankohdan ongelmia. Tällä kertaa eletään korkeasuhdannetta. Odotusarvot ovat edelleen korkeita. Vastaajista 77 % uskoi rekrytointien määrän kasvavan 2018 edellisvuoden tasosta. Ei liioin ole yllättävää, että aiheet kuten työnantajakuvan kirkastaminen, työnhakijakokemus, algoritmien käyttö ja digitalisaation hyödyt koetaan kiinnostavina ja tärkeinä.

Tutkimus tuo hyvin esille myös sen kuinka perinteisen printtimedian käyttö työpaikkailmoittelussa on tasaisesti vähentynyt viimeisen 6 vuoden aikana. Sosiaalinen media on ottanut markkinakakusta oman kasvavan osansa. Maailma näyttää muuttuneen mobiiliin suuntaan myös työnhakijoiden käyttämiä laitteita kysyttäessä. Älypuhelimet ja tabletit ovat ohittaneet perinteiset tietokoneet informaatiolähteinä ja hakualustoina.

Usko erilaisiin rekrytointialan tapahtumiin on myös kasvussa ja niitä tullaan varmasti vielä näkemään lähitulevaisuudessa uudenlaisen rekrytointikoulutuksen ohella. Erikoisosaamista vaativiin tehtäviin sekä vaativiin johtotehtäviin tarvitaan jatkossa entistä enemmän suorahakua.

Tutkimuksesta enemmän kiinnostuneet löytävät lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/

Lähde: Duunitori: Kansallinen rekrytointitutkimus 2018