KANSAINVÄLINEN STANDARDI ISO 10667 TYÖPSYKOLOGISIA ARVIOINTEJA VARTEN

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on parhaillaan kehittämässä ISO 10667 standardia käytettäväksi psykologisten arviointimenetelmien yhteydessä. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita 16 maasta. Kyseessä on eurooppalainen hanke. Standardi oli alunperin tarkoitus ottaa käyttöön jo vuoden 2010 lopussa, mutta näillä näkymin aloitus siirtyy vuoden 2011 puolelle. Standardi tulee olemaan noin 30-sivuinen ohjekirja. Siinä normitetaan ensimmäisen kerran miten henkilöarviointi tulisi suunnitella ja toteuttaa aina asiakasraportointia ja kandidaatille annettavaa palautetta myöten.

Suomessa hyvän henkilöarvioinnin käytäntöjä on pyritty kehittämään arvioimalla ensisijaisesti tekijöiden ammattitaitoa. Psykologiliitto on ollut asiassa aktiivinen ja se aloittikin vuosia sitten sertifikaatin myöntämisen ammattikriteerit täyttäville henkilöille.
Ruotsisssa puolestaan STP eli Stiftelsen för tillämpad psykologi on esiintynyt testimenetelmien julkisena arvioijana.

Suomessa tuli joitakin vuosia sitten voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Siinä on kirjattuna joitakin velvoitteita ja oikeuksia niin psykologisten soveltuvuusarviointien tekijöille, tilaajille kuin osallistujillekin.
Ruotsissa samankaltaiset asiat ovat ajankohtaisia juuri nyt, sillä vuoden 2010 heinäkuussa pitäisi tulla voimaan lakiuudistus, jossa vahvistetaan merkittävästi työntekijän yksityisyyden suojaa. Puheluseuranta,sähköpostin käyttö, kameravalvonta, yksityiselämää koskevat tiedustelut ja persoonallisuustestit saavat tällöin lain muodossa uusia käytännön linjauksia.

Jaa tämä sivu: