JOHTAMISEN KONSULTOINTIPALVELUISTA JULKISTETAAN EUROOPPALAINEN STANDARDI

Johtamisen konsultointipalvelujen standardi EN 16114 tullaan Suomessa julkistamaan marraskuun alussa SFS:n toimesta. Kyseessä on eurooppalainen standardi, joka soveltuu kaiken kokoisille konsultointialan yrityksille. Standardin laadinta aloitettiin vuonna 2008. Aloitteen siitä tekivät kansainvälinen johtamisjärjestelmien konsultoinnin instituutti ICMCI ja eurooppalainen alan järjestö FEACO. Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry on FEACOn suomalainen jäsenjärjestö.

Standardin käytön odotetaan parantavan asiakkaiden ja konsultointipalveluiden tarjoajien yhteisymmärrystä, joka usein on koettu haasteena. Standardi on helposti ymmärrettävä opasdokumentti. Se perustuu alan hyviin käytäntöihin Euroopassa. Standardi on vapaaehtoinen eikä vaadi mitään sertifiointia. Se keskittyy laatukriteereihin, vastuisiin ja tuloksiin.

Yksittäisiä eurooppalaisia standardeja palvelualalle on jo olemassa. Esimerkiksi käännöspalveluista, muuttopalveluista ja jopa hautauspalveluista on olemassa alaa ohjaavat eurooppalaiset standardit.

Suomessa sekä Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry että FEX Suorahakuyritykset ry ovat olleet luomassa suosituksia konsultointityön käytännöiksi, molemmilla on myös olemassa konsultointia koskevat ammattieettiset ohjeensa.

Jaa tämä sivu: