ITÄINEN EUROOPPA INTERSEARCHIN RESEARCH-KONSULTTIEN KOKEMUSVAIHDANNAN TEEMANA

Tiedon hankinta ja jäsentäminen ovat tärkeässä asemassa suorahauissa, jotta oikea kandidaatti löydetään tiettyyn tehtävään.
On tärkeää tasaisin väliajoin avartaa katsetta, nähdä ja kuulla miten muualla suorahaun research-osa toteutetaan, oppia uusia taitoja, saada vinkkejä ja jakaa näkemyksiä kollegoiden kanssa.

Länsi-Euroopassa tutkimuskonsulttien käytössä on selvästikin kehittyneemmät ja monipuolisemmat tietolähteet kuin itäisen Euroopan maiden kollegoilla. Vanhoissa markkinatalousmaissa research-konsulttien apuna ovat olleet kauan sekä sähköiset että painetut tietolähteet. Tutkintonimikkeisiin perustuvat ammatilliset matrikkelit tai moninaiset maksulliset sähköiset tietolähteet ovat Euroopan itäisellä puolella oudompia tietolähteitä. Suorahaun tutkimusvaiheessa henkilökohtaiset verkostot näyttelevät edelleen tärkeintä osaa hakuprojektin valmisteluvaiheessa. Puhelintyöskentelyä niin ikään käytetään runsaasti taustatiedon hankinnassa.

Nämä asiat kävivät ilmi lokakuun alussa Wienissä järjestetyssä Intersearch Researcher Workshopissa. Suomalaisia menetelmiä tapahtumassa oli esittelemässä research-konsulttimme Petteri Ojala.

Jaa tämä sivu: