INTERSEARCH WORLDWIDE RAPORTOI 20 %:N KASVUSTA KV TOIMEKSIANTOJEN MÄÄRÄSSÄ

Intersearch Worldwide´n tuoreet tilastot kertovat, että vuoden 2011 kansainvälisten hakujen(cross-border search) määrä kasvoi 20 % edellisvuoteen eli 2010 nähden. Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena kaikilla toimialoilla kehitystä kuvaavat käyrät olivat jonkin aikaa laskusuunnassa. Päätöksenteko hidastui tai jumiutui monissa maissa pitkäksi aikaa. Vuoden 2009 tilastolukuihin verrattaessa 2011 luvut olivat 70 % korkeammat.

Erityisen ilahduttavaa oli todeta, että kansainvälisten toimeksiantojen asiakkaista 45 % oli uusia. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että näistä monet olivat tehneet Intersearchin kanssa yhteistyötä kansallisella tasolla jo aikaisemminkin.
Valtaosa näistä hakutoimeksiannoista toteutettiin 20 aktiivisimman maan välisinä hankkeina. Euroopasta Italia, Belgia ja Saksa olivat toimeliaimpia. Brasilia ja Suomi kunnostautuivat tuona ajanjaksona suhteellisesti eniten osuuksiaan kasvattaneina kumppanuusmaina.

Ajoneuvoteollisuus, rahoituspalvelut, terveydenhoitoala ja koneenrakennus sekä elektroniikkateollisuus olivat rakennusteollisuuden ohella nopeimmin uudelleen kasvuun lähteneitä toimialoja.

Jaa tämä sivu: