Intersearch

Global Reach. Local Impact.

InterSearch on suorahakuun erikoistunut johdon ja asiantuntijoiden rekrytointiorganisaatio. Toimistoverkostomme on yksi maailman laajimpia, sillä toimintaa on yli 50 maassa. Suomessa olemme toimineet yrittäjävastuulla vuodesta 1989 lähtien.
Johtajatason työuraa koskevissa asioissa olemme tietovirtojen herkässä solmukohdassa. Näkymättömän tiedon jalostaminen on InterSearchin erikoisosaamista. Tutkimus- ja tiedonkeruukäytännöt täyttävät alan vaativimmat standardit. Olemme hyvin perillä siitä, mitä elinkeinoelämässä kulloinkin tarvitaan ja millaisia avainresursseja on saatavissa.
InterSearch Worldwide tarjoaa partnereilleen ainutlaatuiset menestyksen avaimet:

Vastaa konsulttiemme vuosittaisesta koulutuksesta

Vastaa ammatillisten käytäntöjen harmonisoinnista ja laadun kehityksestä

Ylläpitää ja kehittää eri toimialoja koskevaa rekrytoinnin erikoisosaamista

Tarjoaa hallinnollisia ja taloudellisia hyötyjä useissa maissa toimiville asiakkaille

Tarjoaa välineistön verkoston sisäiseen tiedonkäsittelyyn

KONSULTTIEN AMMATILLINEN VASTUU

Ydinasiat kiteytyvät periaatteissamme, joiden mukaan konsultin tulee

Ymmärtää asiakkaan tarve ja sovittaa tarjouksensa sekä toimintansa sitä vastaavaksi

Noudattaa vahvistetun sopimuksen ehtoja alan ammattieettiset periaatteet mielessä pitäen

Noudattaa täsmällisesti sovittuja aikatauluja

Pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen ja kandidaatteihin

Käsitellä huolellisesti eri tahoilta saatua luottamuksellista tietoa

Edustaa arvokkaasti toimeksiantajaa – esiintymistyylin, osaamisen ja tietämyksen tulee olla sopusoinnussa tämän päämäärän kanssa

Arvioida luotettavasti ehdokkaiden saavutuksia ja suoriutumiskykyä, mikä edellyttää kokemuksen ohella tieteellisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien käyttöä

Kantaa vastuunsa tekemästään työstä seuraamalla valinnan onnistumista

Jaa tämä sivu: