Global Reach. Local Impact.

InterSearch on suorahakuun erikoistunut johdon ja asiantuntijoiden rekrytointiorganisaatio. Toimistoverkostomme on yksi maailman laajimpia, sillä toimintaa on 50 maassa. Suomessa olemme toimineet vuodesta 1989 lähtien.

Johtajatason työuraa koskevissa asioissa olemme tietovirtojen herkässä solmukohdassa. Näkymättömän tiedon jalostaminen on InterSearchin erikoisosaamista. Tutkimus- ja tiedonkeruukäytännöt täyttävät alan vaativimmat standardit. Olemme hyvin perillä siitä, mitä elinkeinoelämässä kulloinkin tarvitaan ja millaisia avainresursseja on saatavissa.

InterSearch Worldwide tarjoaa partnereilleen ainutlaatuiset menestyksen avaimet:

 • InterSearch Academy

  Vastaa konsulttiemme vuosittaisesta koulutuksesta

 • Standards and Quality Committee (SQC)

  Vastaa ammatillisten käytäntöjen harmonisoinnista ja laadun kehityksestä

 • Centers of Expertise -järjestelmä

  Ylläpitää ja kehittää eri toimialoja koskevaa rekrytoinnin erikoisosaamista

 • Key Account Client -sopimuskäytäntö

  Tarjoaa hallinnollisia ja taloudellisia hyötyjä useissa maissa toimiville asiakkaille

 • InfoCentre

  Tarjoaa välineistön verkoston sisäiseen tiedonkäsittelyyn

KONSULTTIEN AMMATILLINEN VASTUU

Ydinasiat kiteytyvät periaatteissamme, joiden mukaan konsultin tulee
 • Ymmärtää asiakkaan tarve ja sovittaa tarjouksensa sekä toimintansa sitä vastaavaksi
 • Noudattaa vahvistetun sopimuksen ehtoja alan ammattieettiset periaatteet mielessä pitäen
 • Noudattaa täsmällisesti sovittuja aikatauluja
 • Pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen ja kandidaatteihin
 • Käsitellä huolellisesti eri tahoilta saatua luottamuksellista tietoa
 • Edustaa arvokkaasti toimeksiantajaa – esiintymistyylin, osaamisen ja tietämyksen tulee olla sopusoinnussa tämän päämäärän kanssa
 • Arvioida luotettavasti ehdokkaiden saavutuksia ja suoriutumiskykyä, mikä edellyttää kokemuksen ohella tieteellisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien käyttöä
 • Kantaa vastuunsa tekemästään työstä seuraamalla valinnan onnistumista