HUIPPUA KOHTI – EVAN TUORE RAPORTTI NAISJOHTAJUUDESTA

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on 15.10.2013 julkistanut raportin Huippua kohti – näin naiset toimivat yritysten johtoryhmissä. Se on seurantatutkimus vuonna 2007 toteutetulle Naiset huipulle -julkaisulle. Kyselytutkimuksen avulla haluttiin selvittää onko naisten osuus yritysten johtoryhmissä ja hallituksessa kehittynyt toivottuun suuntaan.

Johtoryhmien jäsenistä naisia on nyt kolme kymmenestä. Suhteellisesti eniten naisia löytyy palveluyritysten ja tietointensiivisten liike-elämän palveluitten johtoryhmistä. Matalin heidän osuutensa on rakennusalalla ja korkean teknologian yrityksissä.
Suuryrityksissä kehitys on ollut naisten kannalta suotuisampaa kuin pk-yrityksissä. Noin 40 % yrityksistä ilmoittaa, että naisjohtajien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut. 57 % raportoi määrän pysyneen ennallaan ja vain 5 % kertoo määrän vähentyneen.

Selvityksen tulokset on tiivistetty 15 sivun mittaiseksi raportiksi. Se antaa yritysten hallitusjäsenille ja johtohenkilöiden rekrytoinneista vastaaville hyvän tilannekatsauksen siitä, missä sukupuolten tasa-arvokehityksessä mennään yrityselämän johtotehtäviä täytettäessä.

Jaa tämä sivu: