RATKAISUJA JOHTAJAVALINTOIHIN

 

JOHDON SUORAHAKU

Suorahaku toimii parhaiten silloin kun

  1. potentiaalisten ehdokkaiden määrä on pieni ja nämä voidaan tunnistaa luottamuksellisin yhteydenotoin selvittäen samalla heidän kiinnostustaan työpaikan vaihtoon
  2. yritys on herkässä kehitysvaiheessa tai sisäinen tilanne edellyttää näkymätöntä työtapaa. Kyseessä voi olla yrityskauppa, saneerauksen aloittaminen, fuusio tai muu vastaava tilanne
  3. yritys on käynnistämässä rekrytointia ulkomaille
  4. tavoiteltavat ehdokkaat työskentelevät sellaisissa tehtävissä tai organisaatioissa, joihin hienotunteisuussyistä ei haluta itse olla yhteydessä.
  5. osa mahdollisista ehdokkaista työskentelee ulkomailla eikä heitä mediahaulla ole mahdollista tavoittaa
  6. käynnistetään uutta liiketoimintaa eikä haluta paljastaa suunnitelmia ulkopuolisille tahoille, minkä vuoksi halutaan edetä asiassa sammutetuin lyhdyin

HALLITUSKONSULTOINTI

Hallituksen rooli yhtiön suunnannäyttäjänä kasvaa kaiken aikaa. Samanaikaisesti kasvavat hyvää hallinnointitapaa koskevat säädökset ja suositukset. Seuraamme jatkuvasti kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa hallitusjäsenten valintaan liittyvää kehitystä. Toimeksiantajinamme ovat olleet niin suuret pörssiyhtiöt kuin kasvua tavoittelevat pk-yritykset.
Seniorkonsulteillamme on kokemusta myös yritysjärjestelyihin liittyvistä Due Diligence -tutkimuksista, joissa arvioidaan kaupan kohteena olevan yrityksen tai liiketoimintayksikön johtajaresursseja.

PSYKOLOGISET HENKILÖARVIOINNIT

Johtotason henkilövalintaan liittyy aina luotettava henkilöarviointi. Haastatteluilla ja referensseillä kerättävä tieto painottuu ehdokkaan aikaisempaan työhistoriaan. Toimintaympäristön ja työtehtävien muuttuessa arviointi on suhteutettava tuleviin haasteisiin. Asiakkaamme arvostavat raportoinnissamme luotettavuuden ohella nopeutta. Kansainväliset henkilöarvioinnit ovat konsulteillemme arkipäivää.

Kulloiseenkin tehtävään valikoitavien testien avulla piirtyy tarkempi kuva mm. ehdokkaan johtamistyylistä, motivaatiotekijöistä, kykypiirteistä, kehityspotentiaalista tai vaikkapa kyvystä kestää pitkäkestoista työkuormitusta. Arvioinnin toteutuksesta vastaa yrityksessämme aina psykologin koulutuksen saanut henkilö.

AVAINHENKILÖIDEN RESURSSIKARTOITUKSET

Avainhenkilöryhmää koskevat resurssikartoitukset kuuluvat palvelutarjontaamme. Niiden avulla muodostetaan tarkennettu laadullinen kokonaiskäsitys yrityksen sen hetkisistä johtajaresursseista.
Tieto on ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa organisaatiomuutoksia, sisäisiä siirtoja, johtajakoulutusta ja tulevaisuuden rekrytointeja.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail