Intersearch

GLOBAALI YHTEYSVERKOSTO

 

KANSAINVÄLISEN TASON OSAAMISTA

InterSearch Worldwide tarjoaa partnereilleen ainutlaatuiset menestyksen avaimet:

InterSearch Academy
vastaa konsulttiemme vuosittaisesta koulutuksesta
InfoCentre
tarjoaa välineistön globaaliin sisäiseen tiedonkäsittelyyn
SQC eli Standards & Quality Committee
vastaa ammatillisten käytäntöjen harmonisoinnista ja laadun kehityksestä
Centers of Expertise -järjestelmä
ylläpitää ja kehittää eri toimialoja koskevaa rekrytoinnin erikoisosaamista
Key Account Client -sopimuskäytäntö
tarjoaa hallinnollisia ja taloudellisia hyötyjä useissa maissa toimiville asiakkaille

YHTEISTYÖ MUIDEN OSAAJIEN KANSSA

FEX Suorahakuyritykset ry:n jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään suorahakualan yleisiä sopimuskäytäntöjä ja hyvää ammattietiikkaa. Osallistumme lukuisien elinkeinoelämän organisaatioiden toimintaan ja ylläpidämme hyviä suhteita eri alojen viranomaisiin.

KONSULTIN AMMATILLINEN VASTUU

Ammatillisen vastuun ydinasiat kiteytyvät huoneentaulussamme, jonka mukaan konsultin tulee

  • ymmärtää asiakkaan tarve ja sovittaa tarjouksensa ja toimintansa sitä vastaavaksi
  • noudattaa vahvistetun sopimuksen ehtoja alan ammattieettiset koodit aina mielessä pitäen
  • noudattaa täsmällisesti sovittuja aikatauluja
  • pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen ja kandidaatteihin
  • käsitellä huolellisesti eri tahoilta saatua luottamuksellista tietoa erityisen
  • edustaa arvokkaasti toimeksiantajaa – esiintymistyylin, osaamisen ja tietämyksen tulee olla sopusoinnussa tämän päämäärän kanssa
  • arvioida luotettavasti ehdokkaiden saavutuksia ja suoriutumiskykyä, tämä edellyttää kokemuksen ohella tieteellisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien käyttöä
  • seurata  valinnan onnistumista ja muutoinkin kantaa vastuunsa tekemästään työstä vielä myöhemminkin
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail