Intersearch

GLOBAALI YHTEYSVERKOSTO

 

KANSAINVÄLISEN TASON OSAAMISTA

InterSearch Worldwide tarjoaa partnereilleen ainutlaatuiset menestyksen avaimet:

 • InterSearch Academy
  vastaa konsulttiemme vuosittaisesta koulutuksesta
 • InfoCentre
  tarjoaa välineistön globaaliin sisäiseen tiedonkäsittelyyn
 • SQC eli Standards & Quality Committee
  vastaa ammatillisten käytäntöjen harmonisoinnista ja laadun kehityksestä
 • Centers of Expertise -järjestelmä
  ylläpitää ja kehittää eri toimialoja koskevaa rekrytoinnin erikoisosaamista
 • Key Account Client -sopimuskäytäntö
  tarjoaa hallinnollisia ja taloudellisia hyötyjä useissa maissa toimiville asiakkaille

KONSULTTIEN AMMATILLINEN VASTUU

Ydinasiat kiteytyvät huoneentaulussamme, jonka mukaan konsultin tulee

 • ymmärtää asiakkaan tarve ja sovittaa tarjouksensa ja toimintansa sitä vastaavaksi
 • noudattaa vahvistetun sopimuksen ehtoja alan ammattieettiset koodit aina mielessä pitäen
 • noudattaa täsmällisesti sovittuja aikatauluja
 • pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen ja kandidaatteihin
 • käsitellä huolellisesti eri tahoilta saatua luottamuksellista tietoa erityisen
 • edustaa arvokkaasti toimeksiantajaa – esiintymistyylin, osaamisen ja tietämyksen tulee olla sopusoinnussa tämän päämäärän kanssa
 • arvioida luotettavasti ehdokkaiden saavutuksia ja suoriutumiskykyä, tämä edellyttää kokemuksen ohella tieteellisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien käyttöä
 • seurata  valinnan onnistumista ja muutoinkin kantaa vastuunsa tekemästään työstä vielä myöhemminkin
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail